AYURVEDA CONSULT  I    WORKSHOP AYURVEDA & VOEDING

BOEK JE CONSULT:

Contact: Info@srisritattva.eu  

Tel: 0031(0)611429279

Vergoeding aanvullende verzekering

De vergoeding van ayurveda valt onder de noemer ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeswijzen. Het eigen risico is hiervoor niet van toepassing. Onze Ayurveda expert is aangesloten bij het LVNT waardoor u in aanmerking komt voor vergoeding. Lees goed uw eigen verzekeringsvoorwaarden door om zeker te weten of u aanmerking komt voor deze vergoeding
CONSULT

Wat is een Ayurveda Consult?

In een Ayurveda consult kijken we wat de Ayurvedische geneeskunde voor jou kan betekenen in jouw persoonlijke situatie. Zo wordt er o.a. naar voeding en leefstijl gekeken die passend voor jou zijn zodat jij zelf in staat bent optimaal in balans te zijn, of de balans te herstellen. Bij fysieke of mentale klachten en/of ziekte wordt tevens suppletie/kruiden voorgeschreven en optioneel aanvullende Ayurveda behandelingen, fysieke en/of ademhalingsoefeningen.

Reden voor een Ayurveda Consult?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een Ayurveda consult. Misschien ben je op zoek naar meer balans, heb je behoefte aan ondersteuning voor fysieke of mentale klachten of ben je geïnteresseerd in Ayurveda. Een onderdeel van de Ayurvedische geneeskunde richt zich op ziektepreventie en het vinden van een optimale balans in het leven, zowel fysiek als mentaal. Tegelijkertijd biedt Ayurveda uitkomst wanneer extra ondersteuning nodig is bij bijvoorbeeld ziekte. Specifieke klachten kunnen o.a. zijn: stress gerelateerde klachten, vermoeidheid, hormonale disbalans, slaapproblemen, spijsverteringsklachten een verzwakt immuunsysteem, ontstekingsgevoeligheid of allergieën. 


Ayurveda Expert: Drs. Shasvin Bhoelai

Bachelor in de Ayurvedische Geneeskunde en Chirurgie met specialisatie in stress, darmklachten, gewichtsverlies, vitaliteit en veroudering. Bachelor Universiteit India. Masteropleiding Universiteit Leiden. 

10+jaar ervaring


WORKSHOP AYURVEDA & VOEDING

Laat je meenemen op een reis naar een gebalanceerd leven in onze moderne hectische wereld. Je krijgt inzichten die je bewuster maken van je voedselkeuzes, de impact ervan op je humeur en gezondheid en hoe je je natuurlijke evenwicht herstelt. Deze workshop biedt praktische tips om een energieke, positieve en evenwichtige levensstijl te starten.

Who are we?

Gezondheidsgeschiedenis

Een oude diagnostische techniek om de gezondheidstoestand van het lichaam bloot te leggen en inzicht te krijgen in vroegere en huidige gezondheidstoestanden.

Learn from the best

Bescherming tegen seizoenswisselingen

Deze diagnostische aanpak helpt ook om de impact van seizoensveranderingen op het lichaam te begrijpen en biedt inzicht in de effecten en aanpassingen die nodig zijn voor een optimale gezondheid na de verandering.

Cook without limit

Persoonlijk dieet

In een Ayurvedisch consult worden diëten gepersonaliseerd, afgestemd op iemands lichaamstype (dosha). Deze diëten benadrukken het in balans brengen van dosha's door middel van specifieke voedselkeuzes, kruiden en maaltijdmomenten, wat het algehele welzijn en de harmonie bevordert.

  • Uw Privacy
  • Klachten Procedure 
  • Vergoedingen
  • Annuleringen


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens .


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA: Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling •
Bij Sri Sri Tattva BV streven we naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. We vinden het belangrijk dat al onze klanten tevreden zijn met onze producten en services. Mocht u echter toch een klacht hebben, dan staan wij klaar om naar uw zorgen te luisteren en samen naar een passende oplossing te zoeken.


De eerste stap bij het indienen van een klacht is om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Wij zullen uw klacht serieus nemen en streven ernaar om binnen een redelijke termijn met een gepaste reactie te komen.


Indien u het niet eens bent met onze reactie of als u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Deze beroepsvereniging kan u ondersteunen en adviseren bij verdere stappen.


Mocht u nog steeds niet tevreden zijn na het raadplegen van de LVNT, dan zijn wij aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). U kunt zich tot hen wenden voor verdere bemiddeling en het zoeken naar een oplossing.


Wij waarderen uw feedback en streven ernaar om eventuele problemen zo snel en effectief mogelijk op te lossen. Bedankt voor uw vertrouwen in Asamanya Ayurveda Healing.Bij een aanvullende ziektekostenverzekering worden de kosten (deels) vergoed bij veel zorgverzekeraars, meer informatie hierover vind je bij je zorgverzekeraar.

Wij hanteren annuleringsbeleid van een minimale kennisgeving van 48 uur vereist voor het kosteloos annuleren of verzetten van afspraken. Zo niet brengen wij 50 % van de kosten van de maakte afspraak in rekening.